imageimage

Rồng Việt được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 10/GCNTVBT ngày 27/08/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, theo đó chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp từ ngày 27/08/2018.

:
image 170 image 29