imageimage

Rồng Việt nhận Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 537/QĐ-SGDHN ngày 21/08/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.

:
image 108 image 22