imageimage

Rồng Việt thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo các Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

1. Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Chí Trung - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Hồ Tấn Đạt - Trưởng Ban kiểm soát

5. Ông Nguyễn Trung Quân - Thành viên Ban kiểm soát

6. Bà Nguyễn Bích Diệp - Thành viên Ban kiểm soát

7. Ông Lê Minh Hiền - Phó Tổng Giám đốc kiếm Giám đốc Tài chính

8. Ông Đinh Công Minh - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty 

:
image 127 image 125