imageimage

Rồng Việt thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Lê Minh Hiền – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
:
image 77 image 80