imageimage

Rồng Việt thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

:
image 116 image 80