imageimage

Rồng Việt thông báo chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
image 214 image 87