imageimage

Rồng Việt thông báo v/v giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

:
image 280 image 29