imageimage

Rồng Việtcông bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dựt hợp đồng lao dộng với ông Nguyễn Minh Nhựt.
Thời hạn hiệu lực: từ ngày 30/06/2020.

Trân trọng công bố.

:
image 205 image 0