imageimage

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Cầu đường bộ I Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG BỘ I QUẢNG NINH

- Địa chỉ: Tổ 4, khu 1B, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: (84-20) 3382 4940          Fax: (84-20) 3362 0153

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng nhà các loại; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;...

- Vốn điều lệ: 11.378.000.000 đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cầu đường bộ I Quảng Ninh.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

4. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

5. Cổ phần chào bán thông qua bán đấu giá cả lô cổ phần:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 853.350 cổ phần

- Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (853.350 cổ phần/ lô cổ phần)

- Giá khởi điểm: 20.227.000.000 đồng/lô cổ phần

- Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần

- Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: Theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài và được hướng dẫn tại Bản công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh

6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Công bố thông tin từ ngày 31/12/2021 trên Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Hà Nội Mới, Báo Quảng Ninh và trên các website của SCIC, Rồng Việt.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 31/12/2021 đến chậm nhất 16h00 ngày 13/01/2022 (Sáng từ 08h30 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 16h00, các ngày làm việc) tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự,  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00 ngày 21 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30 ngày 21 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Mọi thông tin tham khảo tại website: www.scic.vn, www.vdsc.com.vn

Tải tài liệu tại đây

:
image 225 image 0