imageimage

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý Cầu đường bộ II Quảng Ninh.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG BỘ II QUẢNG NINH

- Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.876.276                                                                 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ; Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông cầu, đường bộ; Xây dựng các công trình giao thông cầu, đường bộ;...

- Vốn điều lệ: 11.785.260.000 đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý Cầu đường bộ II Quảng Ninh.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

4. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

5. Cổ phần chào bán thông qua bán đấu giá cả lô cổ phần:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 883.895 cổ phần

- Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (883.895 cổ phần/ lô cổ phần)

- Giá khởi điểm: 15.809.000.000 đồng/lô cổ phần

- Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần

- Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: Theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài và được hướng dẫn tại Bản công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý Cầu đường bộ II Quảng Ninh

6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Công bố thông tin từ ngày 31/12/2021 trên Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Hà Nội Mới, Báo Quảng Ninh và trên các website của SCIC, Rồng Việt.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 31/12/2021 đến chậm nhất 16h00 ngày 12/01/2022 (Sáng từ 08h30 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 16h00, các ngày làm việc) tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 20 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 20 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 28/01/2022 

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022

Mọi thông tin tham khảo tại website: www.scic.vn, www.vdsc.com.vn

Tải tài liệu tại đây

:
image 956 image 0