imageimage

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được tổ chức ngày 07 tháng 12 năm 2020 như sau:

 1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
 2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Phương thức chào bán: Đấu giá theo lô cổ phần
 5. Tổng số cổ phần chào bán: 108.000 cổ phần
 6. Số lô cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần
 7. Giá khởi điểm một cổ phần: 13.700 đồng/cổ phần
 8. Giá khởi điểm một lô cổ phần: 1.479.600.000 đồng
 9. Số lượng nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực nhà đầu tư theo thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: 02 nhà đầu tư
 10. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 02 nhà đầu tư

         Trong đó: +Tổ chức: 0 nhà đầu tư                                  +Cá nhân: 02 nhà đầu tư

 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 216.000 cổ phần đạt 200% số cổ phần chào bán
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:   02 phiếu
 3. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 216.000 cổ phần
 4. Giá đặt mua cao nhất:  1.479.600.100 đồng/lô cổ phần
 5. Giá đặt mua thấp nhất: 1.479.600.000 đồng/lô cổ phần
 6. Giá đấu thành công bình quân: 1.479.600.050 đồng/lô cổ phần
 7. Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư

         Trong đó: +Tổ chức: 0 Nhà đầu tư                         + Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

 1. Tổng số lượng cổ phần bán được: 108.000 cổ phần
 2. Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.479.600.100 đồng
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
 4. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:    Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

:
image 212 image 21