imageimage

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Saigon Shipchanco

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Sài Gòn

 

2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0301054182; Ngày cấp: 01/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/10/2011; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. HCM

 

3. Điện thoại liên hệ: 08 39973056     -     Fax: 08 39973340

 

4. Mã chứng khoán giao dịch: VDS

 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.576.595 cổ phiếu

 

6. Số tài khoản giao dịch: 033C009175.

 

7. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ông Phạm Hữu Phú

 

8. Số Chứng minh nhân dân: 022439658 cấp ngày 28/10/2004 tại CA. TP. HCM.

 

9. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT.

 

10. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan: Ông Phạm Hữu Phú đang là Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Sài Gòn.

 

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: Không

 

12. Số lượng, cổ phiếu đã đăng ký bán: 2.576.595 cp

 

13. Số lượng, cổ phiếu đã giao dịch bán: 2.576.595 cp

 

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: Không

 

15. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

 

16. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại vốn kinh doanh

 

17. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/04/2012 đến ngày 22/05/2012

:
image 12 image 0