imageimage

Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ ra công chúng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam công bố thông tin Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ ra công chúng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) như chi tiết đính kèm.

:
image 139 image 25