imageimage

Thông báo thay đổi loại chứng khoán cho cổ đông nội bộ

Theo công văn số: 1327/TB-CNVSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD), Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông nội bộ như sau:

 

STT

Họ và tên

SLCK chuyển nhượng có điều kiện

SLCK chuyển sang CK chuyển nhượng tự do

1

 Nguyễn Vạn Lý

250.000

 250.000

2

Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH Một thành viên

2.430.000

2.430.000

3

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long

385.250

385.250

4

CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu

1.180.000

1.180.000

5

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam

2.985.000

2.985.000

6

Nguyễn Miên Tuấn

267.500

267.500

7

Võ Duy Đạo

 15.000

 15.000

8

Nguyễn Minh Nhựt

2.500

2.500

9

Nguyễn Hữu Tú

27.500

 27.500

10

Đào Công Thắng  

 2.250

2.250

11

Lê Minh Hiền  

22.500

22.500

 

Ngày hiệu lực điều chỉnh: 30/6/2011.

Trân trọng thông báo.

:
image 48 image 0