imageimage

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Chi tiết như sau:

 

 

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h00, Thứ Bảy - Ngày 19 tháng 03 năm 2011

- Địa điểm : Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

 

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

 

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011;

- Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

 

4. Tài liệu Đại hội

-  Thư mời & chương trình đại hội cổ đông thường niên 2010

-   Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền

-   Phiếu góp ý

-   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

-   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 & kế hoạch kinh doanh năm 2011

-   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010

-   Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011

-   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

-   Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 & kế hoạch năm 2011

-   Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

-   Quy định về thể lệ làm việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2010

-   Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

 

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được đăng tải trên website www.vdsc.com.vn đến Công ty trước 16g30 ngày 17/03/2011 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 3, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 84.8 6299 2006 - Fax: 84.8 6291 7986

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

 

Trân trọng thông báo.

:
image 29 image 56