imageimage

Thông báo về giá đặt mua thấp nhất hợp lệ tại buổi chào bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về giá đặt mua thấp nhất hợp lệ tại buổi chào bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk.

 

:
image 165 image 43