imageimage

Thông báo về việc đóng cửa CN Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBCK  của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/03/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc đóng cửa Chi nhánh Đà Nẵng như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 48 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Ngày đóng cửa: 16/03/2012

 

Các hoạt động sẽ chuyển về Trụ sở chính Công ty tại:

- Địa chỉ:  Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

- Điện thoại: +84  8  6299  2006  -  Fax:  +84  8  6291  7986

 

Trân trọng thông báo.

:
image 31 image 41