imageimage

Thông cáo làm rõ thông tin về việc Rồng Việt thuộc nhóm 12 Công ty chứng khoán vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính

Trong bài báo “Tái cơ cấu và phòng ngừa rủi ro” của Phóng viên Quang Minh đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư Tài Chính ngày 10/10/2011 và bài báo “Cảnh báo rủi ro: Chuông bắt đầu reo” của Phóng viên Lan Hương đăng trên Thời Báo Kinh tế Việt Nam ngày 10/10/2011 có đăng thông tin về việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nằm trong 12 công ty chứng khoán chưa đáp ứng chỉ tiêu về an toàn tài chính hoặc vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính. Liên quan đến sự việc trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin làm rõ nội dung như sau:

 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt không vi phạm các tỷ lệ về an toàn tài chính theo Thông tư 226/2010/TT_BTC: Từ khi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2011 đến nay, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn cao hơn mức 150%. Do vậy, ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt không thuộc các trường hợp bị kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có bất kỳ văn bản nào cảnh báo hoặc khuyến cáo Công ty chúng tôi về việc vi phạm các chỉ tiêu an toàn tài chính.

 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 30/09/2011. (Đường link tham khảo:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/tintuc/1107861?p_page_id=1107363&pers_id=1108311&folder_id=&item_id=28990198&p_details=1

Do vậy, không thể nói rằng Công ty chúng tôi chưa đáp ứng hoặc vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính.

 

- Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt luôn ý thức và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro. Hiện nay, Công ty chúng tôi đã và đang tiếp tục tái cơ cấu danh mục tài sản và hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra an toàn, phát huy hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 

Công văn làm rõ thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thuộc nhóm 12 công ty chứng khoán chưa đáp ứng các chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn tài chính đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư Tài Chính và Thời Báo Kinh tế Việt Nam (theo file đính kèm).

:
image 35 image 35