imageimage

UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của VDSC

Ngày 15/12/2010, UBCKNN thông báo quyết định chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.


Địa điểm đăng ký: Tầng 1-2-3-4, số 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.


Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy cập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: http:/www.vdsc.com.vn.

:
image 38 image 41