imageimage

VDSC thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ công văn số 49/2010/GDBS-HĐQT ngày 8/9/2010 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VDS niêm yết bổ sung theo Quyết định số 630/QĐ-SGDHN ngày 6/9/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt ;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Mã chứng khoán:   VDS;

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-          Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.979.987 cổ phiếu (Một triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bảy cổ phiếu);

-          Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.799.870.000 đồng (Mười chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng);

-          Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 34.979.987 cổ phiếu (Ba mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bảy cổ phiếu);

-          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 349.799.870.000 (Ba trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng);

-          Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2010.

 

Trân trọng thông báo.

 

:
image 15 image 0