imageimage

VDSC thông báo tổ chức Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009 vào thứ bảy lúc 08h00, ngày 06/03/2010 tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

 

:
image 64 image 27