imageimage

VDSC thông báo UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/3/2010.

:
image 21 image 0