imageimage

VDSC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:

          - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt

          - Mã chứng khoán: VDS

          - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

          - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

          - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2010

          - Lý do và mục đích: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

         - Tỷ lệ thực hiện quyền: 6% (tương đương 50:3, cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)

          - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được công ty hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần. Với tỷ lệ phân bổ quyền 6%, cổ đông A được nhận thêm 15,18 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới và Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phần lẻ thập phân là 0,18 cổ phần.

          - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng.

          - Địa điểm thực hiện :

               + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tải khoản lưu ký.

               + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – địa chỉ: Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon,141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 

:
image 27 image 0