imageimage

VDSC thông báo về việc đóng cửa các đại lý nhận lệnh

Căn cứ công văn số 67/2010/CV-DVCK, Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc đóng cửa các đại lý nhận lệnh như sau:

 

1.   Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 308593

Địa chỉ: 48 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Đỗ Bích Vân

Địa chỉ đại lý nhận lệnh: 48 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại nơi nhận lệnh: 0511 3867084               Fax: 0511 3867085

Nhân viên sơ kiểm lệnh: Nguyễn Thị Kinh Khánh, số CMND: 271567340

Nhân viên nhận lệnh: Trương Thị Thu Hằng, số CMND: 273167806

 

2.   Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3713000049

Địa chỉ: 63 Yersin, P. Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thu Khánh

Địa chỉ đại lý nhận lệnh: 63 Yersin, P. Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại nơi nhận lệnh: 058 3819611                 Fax: 0511 3826751

Nhân viên sơ kiểm lệnh: Phùng Hữu Hạnh, số CMND: 023467880

Nhân viên nhận lệnh: Nguyễn Anh Tuấn, số CMND: 225053599

 

3.   Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5713000102

Địa chỉ: 8 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh

Địa chỉ đại lý nhận lệnh: 8 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại nơi nhận lệnh: 071 3817578                 Fax: 071 3817579

Nhân viên sơ kiểm lệnh: Nguyễn Hữu Huy, số CMND: 280824600

Nhân viên nhận lệnh: Dương Kim Chi, số CMND: 023279213

 

4.   Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4113021501

Địa chỉ: 28-30 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật: Bà Huỳnh Thị Trinh

Địa chỉ đại lý nhận lệnh: 28-30 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Số điện thoại nơi nhận lệnh: 08 39151972                 Fax: 08 39143150

Nhân viên sơ kiểm lệnh: Cáp Lê Ngọc Niên, số CMND: 023547236

Nhân viên nhận lệnh: Lý Thị Tuyết Loan, số CMND: 212164726

 

5.   Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4613000254

Địa chỉ: 244 Đại Lộ Hùng Vương, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Thanh Trường

Địa chỉ đại lý nhận lệnh: 244 Đại Lộ Hùng Vương, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại nơi nhận lệnh: 0650 3834263               Fax: 0650 3834265

Nhân viên sơ kiểm lệnh: Nguyễn Thị Quỳnh Liên, số CMND: 250637656

Nhân viên nhận lệnh: Trần Nhật Thái Phong, số CMND: 280885680

 

 

Trân trọng.

:
image 80 image 0