imageimage

VDSC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

VDSC ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2010 LÀ 100 TỶ ĐỒNG VÀ  NIÊM YẾT CỔ PHIẾU VDS TRÊN HNX TRONG QUÝ II/2010.

 

Ngày 6/3/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 tại TP.Hồ Chí Minh. Tại Đại hội, Ban lãnh đạo VDSC đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 và chiến lược phát triển VDSC đến năm 2015.  Đại hội đồng cổ đông cũng đồng thuận với tỷ lệ cao các kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, kế hoạch niêm yết cổ phiếu VDS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kế hoạch chuyển trụ sở chính Công ty.

 

Theo các báo cáo được Ban lãnh đạo VDSC trình tại Đại hội, năm 2009 VDSC đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan với lợi nhuận trước thuế là 54,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 66,6 tỷ đồng, tổng tài sản là 926 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến 31/12/2009 là 369 tỷ đồng và lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) là 2.019 đồng.

 

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh chính của VDSC đã có bước phát triển vượt bậc. Đến cuối năm 2009, số lượng tài khoản nhà đầu tư của VDSC là 25.608 tài khoản, tăng 285% so với cuối năm 2008 và thuộc nhóm 10 công ty chứng khoán có số lượng tài khoản lớn nhất. Từ tháng 3/2009, VDSC đã triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng qua hệ thống eDragon và ngày 8/2/2010, VDSC là một trong các công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện giao dịch trực tuyến trên sàn HNX.  Trong mảng hoạt động ngân hàng đầu tư, năm 2009 là năm rất thành công khi VDSC đưa đến 5 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là Eximbank (EIB), Casumina (CSM), Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB), Công ty Đất Xanh (DXG) và Công ty Cáp Sài Gòn (CSG), chiếm khoảng 10% thị phần về số lượng công ty niêm yết mới và số lượng chứng khoán niêm yết mới. Với các kết quả nổi bật trên, VDSC lần thứ 2 liên tiếp đã được nhận Giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín-2009 do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

 

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2010, Đại hội đồng cổ đông VDSC đã thông qua các mục tiêu quan trọng như lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức ở mức 15%, phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6% từ nguồn vốn thặng dư cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 349,8 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu VDS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào quý II/2010. Nhằm chuẩn bị cho việc niêm yết, Đại hội đồng cổ đông VDSC đã thông qua Bản điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với các công ty niêm yết.

 

Đại hội đồng cổ đông VDSC cũng thống nhất chuyển trụ sở chính sang địa chỉ Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và thành lập mới 04 Chi nhánh ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ trong năm 2010 nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động, chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phấn đấu đưa VDSC trở thành một trong 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam vào năm 2015.

:
image 46 image 0