imageimage

Bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần in báo Lào Cai

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-ĐTKDV ngày 29/10/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Báo Lào Cai, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

1.       Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO LÀO CAI

2.       Địa chỉ:

Số 045 đường Mường Than, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3.       Số điện thoại:

02143 840 070              Fax: 02143 842 168

4.       Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

In ấn. Chi tiết: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí và các sản phẩm in ấn khác … Xuất khẩu vật tư, thiết bị ngành in, giấy, bao bì

5.       Vốn điều lệ:

4.684.410.000 (Bốn tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm mười nghìn) đồng

6.       Số lượng cổ phần đang lưu hành:

468.441 (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi mốt) cổ phần

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

8.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

456.141 (Bốn trăm năm mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi mốt) cổ phần, tương đương 97,37% Vốn thực góp Công ty

9.       Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

10.    Giá khởi điểm chào bán:

11.500 đồng/cổ phần

11.    Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Báo Lào Cai

12.    Phương thức đấu giá:

Đấu giá công khai cả lô

13.    Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:

Tối đa là 456.141 cổ phần, tối thiểu là 456.141 cổ phần

14.    Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 27/11/2019 đến ngày 13/12/2019

15.    Tỷ lệ đặt cọc:

10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

16.    Thời gian nộp phiếu tham dự:

Từ 9h00 đến 15h00 ngày 17/12/2019

17.    Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019

18.    Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In Báo Lào Cai và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

  1. GCN so huu co phan
  2. QD 172 ban hanh QC dau gia
  3. QD 318 SCIC phe duyet phuong an ban von In bao Lao Cai
  4. Ban CBTT dau gia In bao Lao Cai_19.11.19_final
  5. Phụ lục trong Quy chế mẫu đấu giá
  6. Quy chế Đấu giá Cả lô DN chưa NY tại CTCK_08.11.19
  7. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.pdf
  8. Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.pdf
  9. Điều lệ tổ chức hoạt động.pdf
image 120 image 0