imageimage

Rồng Việt thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP DIC – Đồng Tiến

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP DIC – Đồng Tiến như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 6.950.000 cổ phiếu

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động: 69.500.000.000 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn.

8. Thời gian

 • Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ phiếu đã lưu ký: tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch.
 • Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: tại CTCP DIC - Đồng Tiến – Lô 17 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
 • Số tài khoản: 127000055065
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - CN KCN Biên Hòa

12. Các tổ chức liên quan:

 • Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

13.Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo phát hành
 2. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng
 3. Bản cáo bạch
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 6. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
image 2129 image 0