imageimage

Thông báo về việc Rồng Việt là đại lý nhận đăng ký bán cổ phiếu TAC cho CTCP Tập đoàn KIDO

Căn cứ theo Thông báo số 01/TAC/2022KDC của CTCP Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) ngày 25/05/2022, Rồng Việt sẽ là Đại lý tiếp nhận các hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã CK: TAC) cho CTCP Tập đoàn KIDO.

Cổ đông CTCP Dầu thực vật Tường An có nhu cầu bán cổ phiếu TAC vui lòng xem chi tiết Bản hướng dẫn thủ tục đăng ký bán cổ phiếu được đính kèm.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

1. Thông báo số 01/TAC/2022KDC của CTCP Tập đoàn KIDO ngày 25/05/2022 về việc thực hiện cam kết mua lại cổ phiếu TAC.
2. Bản hướng dẫn thủ tục đăng ký bán cổ phiếu
3. Giấy đăng ký bán cổ phiếu TAC
4. Đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu TAC
5. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu TAC

image 622 image 156