imageimage

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CTCP DAMSAN (CHUYỂN ĐỔI ĐỢT 1 CỦA TRÁI PHIẾU ADSH2224001)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội (Rồng Việt) xin trân trọng thông báo tới Quý Trái chủ về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

Phương án chuyển đổi:

-  Mã trái phiếu: ADSH2224001
-  Ngày phát hành: 21/03/2022
-  Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
-  Mệnh giá: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)
-  Ngày thực hiện chuyển đổi của đợt 1: Ngày 21/03/2023
-  Giới hạn số lượng chuyển đổi của đợt 1: Sau 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi tối đa 70% số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.
-  Thời gian đăng ký để thực hiện quyền chuyển đổi của đợt 1: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 20/03/2023
-  Thời gian dừng việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu: Từ ngày 07/03/2023 đến ngày 21/03/2023
-  Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mẫu Giấy đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi: Được đính kèm thông báo này.

Kính đề nghị Quý nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện chuyển đổi trái phiếu gửi Giấy đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi theo thời gian quy định như trên đến địa chỉ sau:

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Bình Dương – Chuyên viên phòng Ngân hàng Đầu tư

Địa chỉ: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: + 84 24 6288 2006 (Ext: 2304)

Trân trọng thông báo./.

Công văn 33

Đơn đăng ký chuyển đổi trái phiếu ADS

image 352 image 346