imageimage

Bảo hiểm Bảo Long chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM

Kính gửi Quý Khách hàng,


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long chốt danh sách cổ đông như sau:
1. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: 15h00 ngày 03/07/2015
2. Mục đích:
    - Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung
    - Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin chi tiết xem tại link

image 39 image 0