imageimage

Bảo hiểm Bảo Long chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long thông báo về việc chốt sanh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

 

  • Thời gian chốt DSCĐ:   17h ngày 05/06/2013
  • Tỷ lệ:    2%/ mệnh giá
  • Thời gian chi trả:   từ ngày 15/06/2013
  • Địa điểm chi trả:  Ban Tài chính Kế toán trụ sở Bảo Long- Lầu 1, số 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1,  Tp. HCM hoặc tại các công ty thành viên của Bảo Long tại các tỉnh thành.

 

image 23 image 0