imageimage

Bảo hiểm Bảo Long chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Căn cứ công văn số 2079/2012/BHBL-CV-TGD-VP ngày 26/11/2012 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long, Phòng DVCK - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Bảo Long nhận tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ:  17h00 ngày 10/12/2012

- Thời gian chi trả:  từ ngày 17/12/2012

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:  6%

- Địa điểm nhận cổ tức:   Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Lầu 1, số 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh hoặc tại các Công ty thành viên của Bảo Long tại các tỉnh thành

- Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Website của Bảo Long:  http://baohiembaolong.com/co-dong/tin-tuc-co-dong/283-thong-bao-ve-viec-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2012

 

 

 

 

image 40 image 0