imageimage

Bảo hiểm Bảo Long thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Căn cứ thông báo số 2165/2012/BHBL-TB-TGD-VP ngày 26/11/2012 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long, Phòng DVCK - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc Bảo Long thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu đính kèm.

 

Cổ đông có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới, vui lòng mang theo tất cả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mẫu cũ và Giấy tờ tùy thân (CMND/ Giấy ĐKKD sao y công chứng, CMND, giấy giới thiệu của Công ty) đến làm thủ tục tại:

 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Trụ sở chính/ các chi nhánh), Hoặc:

- Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long- 185 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Tải file thông báo và mẫu chứng nhận sở hữu cổ phần:

- TB 2165_Thay doi Giay chung nhan so huu co phan.pdf

-  Mau GCN so huu co phan.pdf

 

image 86 image 0