imageimage

Bảo hiểm Bảo Long thông báo chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức tiền mặt năm 2014

P.DVCK – Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long để chi cổ tức tiền mặt năm 2014:

  • Thời gian chốt DSCĐ:   16h00 ngày 05/06/2015
  • Tỷ lệ : 5% (500 đồng/ cổ phần)
  • Thời gian bắt đầu chi cổ tức:  từ ngày 25/06/2015
  • Địa điểm nhận cổ tức: 
    • Ban kế toán Văn phòng Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long - Lầu 1, số 185 Điện Biên Phủ, P.ĐaKao, Q.1, TpHCM
    • Các công ty thành viên của Bảo Long tại các tỉnh thành

 Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Bảo Long tại đây: link

image 85 image 0