imageimage

Bảo Long được UBCKNN chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long công bố UBCKNN chấp thuận gia hạn Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

 

Tải file: QD 747_UBCKNN_ Gia han GCN chao ban.pdf

 

image 53 image 0