imageimage

Bệnh viện Tim Tâm Đức chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền

Phòng DVCK - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2014, chi tiết như sau:

  •   Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 19/05/2015
  •   Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá
  •   Thời gian dự kiến chi trả: 22/05/2015
  •   Địa điểm :
    1. Nhận tiền mặt:  tại Phòng Kế toán, CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 KP.1, Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
    2. Chuyển khoản: CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức: http://www.tamduchearthospital.com/view/496/vn

 

 

image 350 image 0