imageimage

Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc giao dịch trên UPCOM

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 618/QĐ – SGDHN Hà Nội do Phó Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 14/08/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao dịch Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc giao dịch trên UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

2. Tên giao dịch tiếng Anh:

NORTH BOOKS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

3. Địa chỉ:

Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Số điện thoại:

0243.5121980                             Fax: 0243.5123580

5. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, Bán lẻ thiết bị trường học, thiết bị phục vụ giảng dạy các cấp …    

6. Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

7. Mã cổ phiếu:

NBE

8. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

9. Mệnh giá:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

10. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

5.000.000 (Năm triệu) cổ phần

11. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:

50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

12. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên:

21/8/2017

13. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

11.900 đồng/cổ phần

14. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

Website Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc: http://stbmienbac.vn/
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

15. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ CTCP Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch.


Thông tin liên hệ:

      Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội
      - Địa chỉ:
Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
      - Điện thoại:
(024) 6288 2006 Fax: (024) 6288 2008
      - Website:
http://www.vdsc.com.vn

Tài liệu đính kèm: 

  1. Bản Công bố Thông tin
  2. Bản cân đối kế toán 
  3. Báo cáo tài chính 2016
  4. Bản Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 
  5. Bản Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Upcom của CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc (NBE)
image 135 image 0