imageimage

Công bố thông tin chào bán lô cổ phần của SCIC tại CTCP Chăn nuôi Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-ĐTKDV ngày 28/05/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh xin thông báo như sau:

1.     Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

2.     Địa chỉ:

157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

3.     Số điện thoại:

0273 3870262                     Fax: 0273 3880732

4.     Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Chăn nuôi heo: Sản xuất heo thịt, heo giống, tinh heo các loại; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Sản xuất, chế biến thực phẩm,…

5.     Vốn điều lệ:

51.000.000.000 (Năm mươi mốt tỷ) đồng.

6.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

7.     Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh cả lô:

4.968.600 (Bốn triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần, chiếm 97,42% Vốn điều lệ Công ty

8.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9.     Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

10.   Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Chăn nuôi Tiền Giang.

11.   Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu

Tối đa là 4.968.600 cổ phần, tối thiểu là 4.968.600 cổ phần

12.   Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/06/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.   Thời gian nộp phiếu tham dự:

Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 07 năm 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

14.   Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Địa điểm tổ chức buổi chào bán cạnh tranh:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tổ chức buổi chào bán cạnh tranh: 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 07 năm 2020

15.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần:                             

Từ ngày 07/07/2020 đến ngày 13/07/2020

16.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 07/07/2020 đến ngày 09/07/2020.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vnwww.hsx.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần trân trọng thông báo./.

Các tài liệu đính kèm:

  1. Bản CBTT chào bán cạnh tranh
  2. Quyết định chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC
  3. Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần
  4. Giấy CN ĐKDN của Chăn nuôi Tiền Giang
  5. Điều lệ của Chăn nuôi Tiền Giang
  6. BCTC kiểm toán năm 2018 của Chăn nuôi Tiền Giang
  7. BCTC kiểm toán năm 2019 của Chăn nuôi Tiền Giang
  8. Giấy chứng nhận sở hữu CP của SCIC tại Chăn nuôi Tiền Giang
  9. Các mẫu biểu liên quan

 

image 167 image 0