imageimage

Công bố thông tin về việc không tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược Khoa:

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa vào ngày 06/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 03/04/2020) không có nhà nào đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa ban hành kèm theo Quyết định 61/2020/QĐ-CNHN ngày 13/03/2020 của Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa vào ngày 06/04/2020.

Rng Vit - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo.

image 55 image 0