imageimage

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam bán đấu giá cổ phần lần đầu

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


2. Giá khởi điểm: 
10.300đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h30 ngày 28/10/2010 đến 15h30 ngày 09/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 trước 16h00 ngày 15/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
08h30 ngày 17/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu (download file)
Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu (download file
)
Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu (download file
)
Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đối với nhà đầu tư trong nước (download file
)

image 5 image 0