imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng đấu giá bán bớt phần vốn nhà nước

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp :
CTCP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng

2. Vốn điều lệ:
23.000.000.000 đồng (hai mươi ba tỷ đồng)

3. Số lượng cổ phần chào bán:
1.127.000 cổ phần

4. Giá khởi điểm: 15.000 đồng/ 01 cổ phần

5. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày
28/04/2011 đến 15h30 ngày 16/05/2011

6. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày
19/05/2011

7. Thời gian tổ chức đấu giá:
08h30 ngày 23/05/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần (Tải file)

Thông báo đấu giá cổ phần (Tải file)

Quy chế đấu giá (Tải file)

image 3 image 0