imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đak Lak đấu giá cổ phần 

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐAK LAK


2. Giá khởi điểm: 
14.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h30 ngày 18/10/2010 đến 15h30 ngày 05/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 16h00 ngày 10/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá:
 08h30 ngày 12/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Công bố thông tin đấu giá cổ phần (download file)

Thông báo đấu giá cổ phần (download file)

Quy chế đấu giá cổ phần (download file

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đối với nhà đầu tư trong nước (download file)

image 6 image 0