imageimage

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC


2. Giá khởi điểm: 
14.000/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 07/10/2010 đến 15h30 ngày 26/10/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  
trước 16h00 ngày 29/10/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
08h30 ngày 02/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (download file)

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng (download file

Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng (download file)

Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (download file)

image 29 image 0