imageimage

Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

Tên doanh nghiệp : CTCP Thép Sông Hồng

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 10.200.000 cổ phần

2. Mệnh giá : 10.000 đồng

3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

4. Bước giá : 100 đồng

5. Bước khối lượng : 100 cổ phần

6. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 5.703.600 cổ phần.

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 18/07/2012 đến 15h30 ngày 06/08/2012

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 09/08/2012 tại các Đại lý Đấu giá

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 13/08/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

11. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h30 đến 15h30 các ngày từ 14/08/2012 đến ngày 23/08/2012

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Các ngày từ 15/08/2012 đến ngày 20/08/2012

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm: CTCP THEP SONG HONG.rar

image 16 image 0