imageimage

Công ty Cổ phần Thương mại Satra Tiền Giang bán đấu giá cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SATRA TIỀN GIANG


2. Giá khởi điểm:
 14.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 01/11/2010 đến 16h00 ngày 12/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 18/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 22/11/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần (download file)
Thông báo đấu giá cổ phần (download file
)
Quy chế đấu giá cổ phần  (download file
)
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (download file
)

image 7 image 0