imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship phát hành cổ phiếu ra công chúng 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là tổ chức tư vấn phát hành cho doanh nghiệp:


1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship


2. Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng


3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship


4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông


5. Số lượng đăng ký chào bán: 7.000.000 cổ phần


Trong đó:
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 7.000.000 cổ phần, theo tỷ lệ: 100:35


6. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần


7. Khối lượng vốn cần huy động: 70.000.000.000 đồng


8. Mục đích huy động vốn: cải thiện khả năng thanh toán, nâng cao năng lực tài chính, xây dựng cấu trúc vốn hợp lý, giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay.


9. Thời hạn chốt danh sách cố đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm: sẽ thông báo sau

 

image 63 image 0