imageimage

Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 43/QĐ – SGDCK Hà Nội do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 26/01/2014, Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su xin trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
Mã cổ phiếu RCD
Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch 5.300.062 (Năm triệu ba trăm ngàn không trăm sáu mươi hai) cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch 53.000.620.000 (Năm mươi ba tỷ sáu trăm hai mươi ngàn) đồng
Ngày chính thức giao dịch đầu tiên Ngày 06 tháng 02 năm 2015
Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phần
Địa điểm công bố thông tin Bản cáo bạch

- Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
- Website Công ty cổ phần Địa ốc – Cao su: www.rcc.vn


Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu.

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 90 image 0