imageimage

Công ty Công Trình Giao Thông 60 bán đấu giá cổ phần lần đầu

Theo thông báo từ Sở GDCK TP.HCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp :
Công ty Công Trình Giao Thông 60
2. Số lượng cổ phần đấu giá:
2.381.700 cổ phần
3. Giá khởi điểm:
10.000 đồng/ cổ phần
4. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Từ 08h00 ngày 24/08/2011 đến 16h00 ngày 07/09/2011
5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Trước 15h00 ngày 13/09/2011
6. Thời gian tổ chức đấu giá:
09h00 ngày 15/09/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
7. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần:
từ 16/09/2011 đến ngày 29/09/2011
8. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
từ ngày 16/09/2011 đến ngày 22/09/2011

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file tại đây

image 20 image 0