imageimage

Công ty Du lịch Hòa Bình bán đấu giá cổ phần lần đầu 

Theo thông báo từ Sở GDCK TP.HCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:
1. Tên doanh nghiệp :
CÔNG TY DU LỊCH HÒA BÌNH
2. Số lượng cổ phần đấu giá:
5.280.600 cổ phần
3. Giá khởi điểm:
10.050 đồng/ cổ phần
4. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Từ 08h00 ngày 11/07/2011 đến 16h00 ngày 21/07/2011
5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Trước 15h00 ngày 27/07/2011
6. Thời gian tổ chức đấu giá:
09h00 ngày 29/07/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
7. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần:
Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 12/08/2011
8. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 05/08/2011


Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file tại đây

image 9 image 0