imageimage

Công ty Nông Thổ sản II đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN II


2. Giá khởi điểm: 
10.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h00 ngày 09/12/2010 đến 16h00 ngày 22/12/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 28/12/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 30/12/2010 tại Sở GDCK Tp. HCM

 

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file)

Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (tải file)

image 95 image 0